14 Keldi rist ehk Päikese rist


Kultuslik kaitsemärk 'Keldi Rist' ehk päikese rist on keldi kristlusele iseloomulik sümbol. Kuigi pärinedes eelkristlikust pronksiajast, on see kujund olnud keldi kunsti tähtsaks osaks. Ühendab arhailise ringi ja kristliku risti, sümboliseerides iidesete paganlike tavade ning ristiusu sulandumist, sest vaatamata kristluse omaksvõtmisele, et katkenud maagilised toimingud keltidel kunagi. Sellist riti kutsutakse veel ka iiri ristiks ja Iona ristiks.