18 Atlantise Märk


Atlantide märk - energeetiline kaitse kõikide õnnetuste eest. See kujutis pärineb sõrmuselt, mis avastati 1860. aastal väljakaevamistelt Egiptuses. Sõrmuse leidnud prantsuse egüptoloog Pierre d'Agrain nimetas ta 'Atlantise sõrmuseks', kuna oletas, et egiptuse kunstile nii võõrapärane kujutis võiks pärineda teisest tsivilisatsioonist.