47 Ringi kvadratuur


Ringi Kvadratuur - raskesti lahendatavatest ülesannetest jagusaamise ning nende lõpetamise märk. Hippokratese joonistus Pythagorase püstitatud  ringi pindala probleemi lahendamiseks. Tänapäeval mõistetakse ''ringi kvadratuuri'' all võimatu või üliraske asja lahendamist.