54 Ankur


Ankur - turvalisuse, stabiilsuse ja lootuse sümbol.  Kristusele viidatakse sageli kui ankrule elumerel. Ankur on kindel kaitse laevale (isiklikule ning lähedaste elule) stiihia (raskuste) vastu. ''Ankrusse heitmine'' tähendab juurte muldaajamist, paigale jäämist.