56 Tuareegide Rist


Tuareegide Rist - põlvkondade järjepidevuse, kodukoha ja laia maailma ristumise sümbol. Tuareegid Aafrika rändrahvana ja tunnustatud hõbeseppadena on riste valmistanud iidsetest aegadest saadik. Enne islami tulekut (al. 16. saj.) mõjutas selle piirkonna inimesi tugevalt kristlus. Erineva kujuga ristid esindasid erinevaid külasid. Risti neli haru võisid tähendada nii inimese elu nelja ajajärku, nelja ilmakaart kui ka nelja tuareegide tuntud religiooni: kristlust, judaismi, islami ja iidset kohalikku usundit.