65 Veles


Veles - vanaslaavi paganlik jumalus. Toob õnne ja rikkust, aitab hea nõuga, kuid karistab samas vanderikkujaid. On maa, vee ja maa-aluse ilma valitseja, kes kaitseb ka talupoegi ja nende karja, kaupmehi, maage ning muusikuid.