69 Tulepistrik


Tulepistrik - vanaslaavi paganlik märk, mis hoidvat tervist, kergendavat mõistmist, andvat tarkust. Rarog või Raroh on poola ja tshehhi keeltes ''pistrik''. Slaavi mütoloogias tulelind, aga ka tuulispasaks muutuv pistrik, kotkas või tulekääbus. Seotud veel kodukolde kultusega, tema võimuses oli kaitsta inimesi õnnetuste eest.