Tootem 3 - kaose täht 


On seotud Loovuse Algallikaga. Abistab partnerluses ja koostöös. Kaitseb ootamatu surma eest.