Tootem 19 Jumal Thori vasar


Purustab kõik tõkked ja vaenlaste sepitsused.
Täidab jõu ja vaprusega.
Pöördub alati omaniku juurde tagasi.