Tootem 3


On seotud Loovuse Algallikaga. Abistab partnerluses ja koostöös. Kaitseb ootamatu surma eest.