Euroopa Lehis (Larch), 10ml


Euroopa lehise õietilgad on neile, kel jääb puudu enesekindlusest. Neil inimestel on küll oskused ja võimed, kuid nad ise ei usu enda edusse, jäävad alati tahaplaanile ning lasevad olulised võimalused käest. Nad keelduvad neile pakutud võimalustest, sest kahtlevad endas ja kardavad läbikukkumist.
Euroopa lehise õietilgad toovas julguse ja usu enda oskustesse, lubavad objektiivselt hinnata oma võimalusi ning lisavad enesekindlust.